Клод Моне

 

Стога сена в Живерни 1884г

 

Стог сена 1890г