Клод Моне

 

Стога сена в Живерни. Закат 1889г

 

Стога сена в Живерни. Закат 1889г